آب و هوای پارس آباد

چهارشنبه
19 بهمن
پارس آباد
3 oC
1.38km/h
پنج‌شنبه
6oC
1oC
جمعه
4oC
0oC
شنبه
5oC
-0oC
یکشنبه
6oC
2oC

نقشه پارس آباد