آب و هوای پارس آباد

یکشنبه
31 تیر
پارس آباد
22 oC
3.09km/h
دوشنبه
37oC
25oC
سه‌شنبه
39oC
25oC
چهارشنبه
40oC
26oC
پنج‌شنبه
30oC
25oC
جمعه
25oC
25oC

نقشه پارس آباد