آب و هوای پارس آباد

یکشنبه
02 مهر
پارس آباد
20 oC
3.09km/h
دوشنبه
28oC
18oC
سه‌شنبه
28oC
19oC
چهارشنبه
29oC
18oC
پنج‌شنبه
29oC
18oC
جمعه
23oC
17oC

نقشه پارس آباد