آب و هوای پارس آباد

چهارشنبه
09 مهر
پارس آباد
13 oC
1.59km/h
پنجشنبه
25oC
17oC
جمعه
27oC
15oC
شنبه
27oC
17oC
یکشنبه
27oC
17oC
دوشنبه
17oC
16oC

نقشه پارس آباد