آب و هوای پردیس

سه‌شنبه
08 آذر
پردیس
7 oC
0.71km/h
چهارشنبه
10oC
5oC
پنج‌شنبه
9oC
4oC
جمعه
6oC
5oC
شنبه
6oC
3oC
یکشنبه
3oC
1oC

نقشه پردیس