درباره امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است.

آب و هوای امیدیه

چهارشنبه
09 مهر
امیدیه
28 oC
3.1km/h
پنجشنبه
38oC
26oC
جمعه
39oC
25oC
شنبه
41oC
25oC
یکشنبه
42oC
27oC
دوشنبه
27oC
27oC

نقشه امیدیه