درباره امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است.

آب و هوای امیدیه

چهارشنبه
03 مرداد
امیدیه
46 oC
9.77km/h
پنج‌شنبه
48oC
37oC
جمعه
49oC
38oC
شنبه
49oC
38oC
یکشنبه
49oC
37oC
دوشنبه
50oC
37oC

نقشه امیدیه