آب و هوای نوش آباد

جمعه
04 مهر
نوش آباد
34 oC
3.55km/h
شنبه
34oC
19oC
یکشنبه
34oC
20oC
دوشنبه
30oC
17oC
سه شنبه
28oC
16oC
چهارشنبه
28oC
15oC

نقشه نوش آباد