آب و هوای نظرآباد

یکشنبه
05 بهمن
نظرآباد
5 oC
0.57km/h
دوشنبه
7oC
-1oC
سه شنبه
9oC
1oC
چهارشنبه
11oC
2oC
پنجشنبه
14oC
5oC
جمعه
8oC
8oC

نقشه نظرآباد