آب و هوای نظرآباد

دوشنبه
08 آذر
نظرآباد
9 oC
1.25km/h
سه شنبه
16oC
8oC
چهارشنبه
16oC
12oC
پنجشنبه
16oC
6oC
جمعه
9oC
4oC
شنبه
7oC
3oC

نقشه نظرآباد