درباره نشتیفان

نَشتیفان یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در جنوب شرقی شهرستان خواف ایران است. شهر نشتیفان درحاشیه جاده قاین واقع شده و دارای آسیاب‌های بادی قدیمی است که با نامِ آس‌بادهای نشتیفان و از باد صد و بیست روزه نیرو می‌گرفتند.

آب و هوای نشتیفان

یکشنبه
10 اسفند
نشتیفان
6 oC
0.7km/h
دوشنبه
18oC
5oC
سه شنبه
17oC
9oC
چهارشنبه
18oC
7oC
پنجشنبه
21oC
9oC
جمعه
15oC
6oC

نقشه نشتیفان