درباره نشتارود

نَشتارود یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است.

آب و هوای نشتارود

پنجشنبه
01 مهر
نشتارود
25 oC
0.79km/h
جمعه
27oC
22oC
شنبه
25oC
22oC
یکشنبه
24oC
20oC
دوشنبه
23oC
20oC
سه شنبه
23oC
21oC

نقشه نشتارود