درباره نمین

نَمین یکی از شهرهای استان اردبیل واقع در شمال غربی ایران است.

آب و هوای نمین

دوشنبه
07 مهر
نمین
20 oC
3.1km/h
سه شنبه
14oC
7oC
چهارشنبه
15oC
6oC
پنجشنبه
17oC
8oC
جمعه
24oC
12oC

نقشه نمین