آب و هوای نمک آبرود

یکشنبه
02 مهر
نمک آبرود
25 oC
2.06km/h
دوشنبه
24oC
21oC
سه‌شنبه
24oC
22oC
چهارشنبه
24oC
21oC
پنج‌شنبه
24oC
21oC
جمعه
24oC
21oC

نقشه نمک آبرود