آب و هوای محمدشهر

یکشنبه
31 تیر
محمدشهر
30 oC
3.09km/h
دوشنبه
37oC
22oC
سه‌شنبه
38oC
25oC
چهارشنبه
38oC
27oC
پنج‌شنبه
39oC
25oC
جمعه
23oC
23oC

نقشه محمدشهر