آب و هوای میاندوآب

سه‌شنبه
04 مهر
میاندوآب
26 oC
5.92km/h
چهارشنبه
25oC
14oC
پنج‌شنبه
28oC
15oC
جمعه
30oC
16oC
شنبه
29oC
16oC
یکشنبه
25oC
14oC

نقشه میاندوآب