آب و هوای میاندوآب

سه‌شنبه
08 آذر
میاندوآب
9 oC
2.37km/h
چهارشنبه
9oC
7oC
پنج‌شنبه
10oC
7oC
جمعه
12oC
7oC
شنبه
10oC
5oC
یکشنبه
7oC
3oC

نقشه میاندوآب