آب و هوای میمه

پنج‌شنبه
17 آذر
میمه
9 oC
1.51km/h
جمعه
13oC
6oC
شنبه
13oC
7oC
یکشنبه
12oC
6oC
دوشنبه
11oC
6oC
سه‌شنبه
8oC
8oC

نقشه میمه