آب و هوای مشهد ریزه

سه شنبه
12 اسفند
مشهد ریزه
7 oC
2.97km/h
چهارشنبه
15oC
5oC
پنجشنبه
19oC
5oC
جمعه
13oC
4oC
شنبه
11oC
3oC
یکشنبه
2oC
2oC

نقشه مشهد ریزه