آب و هوای مشهد ریزه

جمعه
27 دی
مشهد ریزه
-6 oC
0.78km/h
شنبه
0oC
-7oC
یکشنبه
1oC
-2oC
دوشنبه
-0oC
-2oC
سه شنبه
-1oC
-3oC
چهارشنبه
4oC
-2oC

نقشه مشهد ریزه