آب و هوای مشهد ریزه

پنجشنبه
01 مهر
مشهد ریزه
22 oC
3.21km/h
جمعه
30oC
20oC
شنبه
34oC
21oC
یکشنبه
29oC
17oC
دوشنبه
24oC
16oC
سه شنبه
27oC
16oC

نقشه مشهد ریزه