آب و هوای مشهد ریزه

چهارشنبه
29 دی
مشهد ریزه
7 oC
2.94km/h
پنجشنبه
10oC
3oC
جمعه
7oC
-4oC
شنبه
-2oC
-6oC
یکشنبه
3oC
-3oC
دوشنبه
6oC
-1oC

نقشه مشهد ریزه