آب و هوای مشهد ریزه

سه شنبه
21 مرداد
مشهد ریزه
33 oC
12.43km/h
چهارشنبه
34oC
21oC
پنجشنبه
34oC
23oC
جمعه
35oC
22oC
شنبه
36oC
24oC
یکشنبه
34oC
25oC

نقشه مشهد ریزه