درباره منجیل

منجیل در شمال ایران در استان گیلان واقع شده‌است.

آب و هوای منجیل

شنبه
29 مرداد
منجیل
22 oC
1.16km/h
یکشنبه
33oC
22oC
دوشنبه
32oC
22oC
سه شنبه
30oC
22oC
چهارشنبه
31oC
21oC
پنجشنبه
20oC
20oC

نقشه منجیل