درباره منجیل

منجیل در شمال ایران در استان گیلان واقع شده‌است.

آب و هوای منجیل

دوشنبه
07 مهر
منجیل
17 oC
2.58km/h
سه شنبه
22oC
14oC
چهارشنبه
25oC
14oC
پنجشنبه
26oC
15oC
جمعه
32oC
19oC

نقشه منجیل