آب و هوای ملارد

شنبه
22 مرداد
ملارد
23 oC
2.06km/h
یکشنبه
35oC
28oC
دوشنبه
37oC
29oC
سه شنبه
37oC
30oC
چهارشنبه
35oC
28oC

نقشه ملارد