آب و هوای ماهدشت

جمعه
29 تیر
ماهدشت
32 oC
4.12km/h
شنبه
37oC
24oC
یکشنبه
39oC
24oC
دوشنبه
36oC
21oC
سه‌شنبه
38oC
24oC
چهارشنبه
32oC
27oC

نقشه ماهدشت