آب و هوای ماهدشت

جمعه
18 آذر
ماهدشت
6 oC
2.5km/h
شنبه
8oC
6oC
یکشنبه
8oC
4oC
دوشنبه
9oC
5oC
سه‌شنبه
9oC
6oC
چهارشنبه
13oC
7oC

نقشه ماهدشت