آب و هوای لشت نشاء

چهارشنبه
03 مرداد
لشت نشاء
28 oC
2.59km/h
پنج‌شنبه
30oC
26oC
جمعه
30oC
25oC
شنبه
31oC
25oC
یکشنبه
28oC
24oC
دوشنبه
24oC
23oC

نقشه لشت نشاء