درباره لالی

الگو:جعبه شهر آمریکالالی از شهرهای استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان لالی است. تا قبل سال ۱۳۶۸ روستای لالی مرکز بخش اندیکا بود که در این سال از لالی به قلعه خواجه منتقل شد.

آب و هوای لالی

جمعه
04 مهر
لالی
39 oC
4.08km/h
شنبه
40oC
24oC
یکشنبه
40oC
25oC
دوشنبه
41oC
25oC
سه شنبه
39oC
24oC
چهارشنبه
38oC
24oC

نقشه لالی