آب و هوای کوهدشت

پنجشنبه
10 مهر
کوهدشت
17 oC
2.65km/h
جمعه
30oC
14oC
شنبه
32oC
15oC
یکشنبه
31oC
15oC
دوشنبه
30oC
14oC
سه شنبه
30oC
12oC

نقشه کوهدشت