آب و هوای کردان

شنبه
29 اردیبهشت
کردان
9 oC
6.17km/h
یکشنبه
21oC
10oC
دوشنبه
24oC
15oC
سه‌شنبه
25oC
15oC
چهارشنبه
21oC
13oC
پنج‌شنبه
15oC
14oC

نقشه کردان