درباره خوسف

خوسْفْ یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان خوسف بوده و از مناطق کویری به حساب می‌آید. این شهر دارای ارتفاع ۱۳۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد.

آب و هوای خوسف

چهارشنبه
19 بهمن
خوسف
8 oC
3.56km/h
پنج‌شنبه
10oC
5oC
جمعه
9oC
3oC
شنبه
9oC
2oC
یکشنبه
13oC
6oC
دوشنبه
12oC
12oC

نقشه خوسف