درباره خوسف

خوسْفْ یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان خوسف بوده و از مناطق کویری به حساب می‌آید. این شهر دارای ارتفاع ۱۳۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد.

آب و هوای خوسف

یکشنبه
04 مهر
خوسف
35 oC
2.29km/h
دوشنبه
32oC
19oC
سه شنبه
32oC
21oC
چهارشنبه
33oC
21oC
پنجشنبه
33oC
21oC
جمعه
33oC
22oC

نقشه خوسف