آب و هوای خرم دره

چهارشنبه
15 آذر
خرم دره
6 oC
1.92km/h
پنج‌شنبه
11oC
5oC
جمعه
12oC
4oC
شنبه
10oC
4oC
یکشنبه
12oC
4oC
دوشنبه
7oC
3oC

نقشه خرم دره