آب و هوای خرم دره

پنجشنبه
09 بهمن
خرم دره
2 oC
1.04km/h
جمعه
8oC
1oC
شنبه
4oC
-2oC
یکشنبه
3oC
-3oC
دوشنبه
5oC
-1oC
سه شنبه
7oC
0oC

نقشه خرم دره