درباره خورموج

خورموج یکی از شهرهای استان بوشهر و مرکز شهرستان دشتی است.

آب و هوای خورموج

یکشنبه
06 مهر
خورموج
35 oC
2.1km/h
دوشنبه
41oC
26oC
سه شنبه
39oC
25oC
چهارشنبه
38oC
25oC
پنجشنبه
39oC
25oC
جمعه
36oC
25oC

نقشه خورموج