درباره خورموج

خورموج یکی از شهرهای استان بوشهر و مرکز شهرستان دشتی است.

آب و هوای خورموج

جمعه
28 مرداد
خورموج
32 oC
0.42km/h
شنبه
44oC
33oC
یکشنبه
44oC
33oC
دوشنبه
43oC
33oC
سه شنبه
45oC
34oC
چهارشنبه
34oC
34oC

نقشه خورموج