آب و هوای خمینی شهر

جمعه
07 بهمن
خمینی شهر
-1 oC
0.45km/h
شنبه
6oC
-0oC
یکشنبه
9oC
1oC
دوشنبه
10oC
3oC
سه‌شنبه
13oC
5oC
چهارشنبه
6oC
5oC

نقشه خمینی شهر