آب و هوای خمینی شهر

جمعه
22 تیر
خمینی شهر
30 oC
7.87km/h
شنبه
37oC
28oC
یکشنبه
38oC
28oC
دوشنبه
38oC
28oC
سه‌شنبه
40oC
30oC
چهارشنبه
41oC
30oC

نقشه خمینی شهر