آب و هوای خمینی شهر

یکشنبه
04 مهر
خمینی شهر
29 oC
1.92km/h
دوشنبه
30oC
20oC
سه شنبه
32oC
21oC
چهارشنبه
32oC
22oC
پنجشنبه
32oC
22oC
جمعه
29oC
22oC

نقشه خمینی شهر