آب و هوای خمینی شهر

جمعه
28 مرداد
خمینی شهر
12 oC
2km/h
شنبه
33oC
25oC
یکشنبه
32oC
24oC
دوشنبه
32oC
23oC
سه شنبه
32oC
23oC
چهارشنبه
22oC
22oC

نقشه خمینی شهر