آب و هوای خمینی شهر

چهارشنبه
15 آذر
خمینی شهر
6 oC
0.41km/h
پنج‌شنبه
17oC
8oC
جمعه
15oC
8oC
شنبه
14oC
9oC
یکشنبه
17oC
9oC
دوشنبه
16oC
9oC

نقشه خمینی شهر