آب و هوای خمینی شهر

پنجشنبه
10 مهر
خمینی شهر
17 oC
2.1km/h
جمعه
27oC
17oC
شنبه
28oC
18oC
یکشنبه
29oC
18oC
دوشنبه
28oC
18oC

نقشه خمینی شهر