آب و هوای خضری دشت بیاض

جمعه
07 بهمن
خضری دشت بیاض
-4 oC
1.03km/h
شنبه
1oC
-3oC
یکشنبه
4oC
-2oC
دوشنبه
7oC
0oC
سه‌شنبه
12oC
3oC
چهارشنبه
10oC
8oC

نقشه خضری دشت بیاض