آب و هوای خضری دشت بیاض

چهارشنبه
03 مرداد
خضری دشت بیاض
30 oC
4.44km/h
پنج‌شنبه
34oC
22oC
جمعه
34oC
23oC
شنبه
36oC
24oC
یکشنبه
37oC
25oC
دوشنبه
34oC
24oC

نقشه خضری دشت بیاض