درباره خاش

خاش شهری در بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر در محدوده سرحد بلوچستان قرارگرفته است.

آب و هوای خاش

شنبه
22 مرداد
خاش
24 oC
3.5km/h
یکشنبه
34oC
25oC
دوشنبه
36oC
25oC
سه شنبه
35oC
26oC
چهارشنبه
36oC
25oC
پنجشنبه
24oC
24oC

نقشه خاش