درباره خلخال

خَلخال، یکی از شهرهای استان اردبیل و مرکز شهرستان خلخال است.

آب و هوای خلخال

دوشنبه
07 مهر
خلخال
11 oC
1.59km/h
سه شنبه
14oC
5oC
چهارشنبه
17oC
5oC
پنجشنبه
21oC
8oC
جمعه
23oC
12oC

نقشه خلخال