آب و هوای کنگاور

چهارشنبه
03 مرداد
کنگاور
35 oC
7.57km/h
پنج‌شنبه
38oC
24oC
جمعه
38oC
23oC
شنبه
39oC
23oC
یکشنبه
41oC
23oC
دوشنبه
39oC
21oC

نقشه کنگاور