آب و هوای کنگاور

پنجشنبه
01 مهر
کنگاور
24 oC
4.61km/h
جمعه
30oC
16oC
شنبه
28oC
15oC
یکشنبه
28oC
12oC
دوشنبه
33oC
14oC
سه شنبه
31oC
15oC

نقشه کنگاور