آب و هوای کنگاور

پنجشنبه
07 اسفند
کنگاور
0 oC
2.42km/h
جمعه
7oC
-1oC
شنبه
10oC
1oC
یکشنبه
11oC
2oC
دوشنبه
12oC
2oC
سه شنبه
4oC
3oC

نقشه کنگاور