آب و هوای کامیاران

سه شنبه
08 مهر
کامیاران
27 oC
4.1km/h
چهارشنبه
27oC
8oC
پنجشنبه
27oC
11oC
جمعه
27oC
12oC
شنبه
28oC
12oC
یکشنبه
28oC
13oC

نقشه کامیاران