آب و هوای کامیاران

دوشنبه
29 شهریور
کامیاران
19 oC
0.87km/h
دوشنبه
29oC
15oC
سه شنبه
30oC
16oC
چهارشنبه
31oC
17oC
پنجشنبه
30oC
16oC
جمعه
30oC
16oC

نقشه کامیاران