آب و هوای کامیاران

جمعه
28 مرداد
کامیاران
23 oC
2.45km/h
شنبه
35oC
22oC
یکشنبه
34oC
20oC
دوشنبه
35oC
20oC
سه شنبه
36oC
23oC
چهارشنبه
22oC
22oC

نقشه کامیاران