آب و هوای کمال شهر

چهارشنبه
03 مرداد
کمال شهر
37 oC
6.17km/h
پنج‌شنبه
38oC
26oC
جمعه
38oC
24oC
شنبه
40oC
26oC
یکشنبه
38oC
24oC
دوشنبه
32oC
22oC

نقشه کمال شهر