درباره کلاله

کُلاله بخشی از اجزای مادگی یک گل است که در بالا یا نزدیک خامهٔ گل قرار دارد. کلاله ناحیهٔ پذیرندهٔ دانه گرده است. در بعضی از گیاهان تیره پاپاوراسه یا تیره خشخاش خامه‌ها وجود ندارند و کلاله‌ها مستقیماً روی تخمدان قرار می‌گیرند و به صورت چند ردیف خطوط شعاعی به نظر می‌رسند.

آب و هوای کلاله

دوشنبه
13 تیر
کلاله
23 oC
3.31km/h
سه شنبه
32oC
20oC
چهارشنبه
33oC
20oC
پنجشنبه
36oC
21oC
جمعه
36oC
21oC
شنبه
24oC
22oC

نقشه کلاله