درباره کلاله

کُلاله بخشی از اجزای مادگی یک گل است که در بالا یا نزدیک خامهٔ گل قرار دارد. کلاله ناحیهٔ پذیرندهٔ دانه گرده است. در بعضی از گیاهان تیره پاپاوراسه یا تیره خشخاش خامه‌ها وجود ندارند و کلاله‌ها مستقیماً روی تخمدان قرار می‌گیرند و به صورت چند ردیف خطوط شعاعی به نظر می‌رسند.

آب و هوای کلاله

یکشنبه
04 مهر
کلاله
20 oC
7.2km/h
دوشنبه
28oC
17oC
سه شنبه
27oC
19oC
چهارشنبه
27oC
19oC
پنجشنبه
26oC
19oC
جمعه
24oC
18oC

نقشه کلاله