درباره کلاله

کُلاله بخشی از اجزای مادگی یک گل است که در بالا یا نزدیک خامهٔ گل قرار دارد. کلاله ناحیهٔ پذیرندهٔ دانه گرده است. در بعضی از گیاهان تیره پاپاوراسه یا تیره خشخاش خامه‌ها وجود ندارند و کلاله‌ها مستقیماً روی تخمدان قرار می‌گیرند و به صورت چند ردیف خطوط شعاعی به نظر می‌رسند.

آب و هوای کلاله

دوشنبه
07 مهر
کلاله
21 oC
4.1km/h
سه شنبه
25oC
14oC
چهارشنبه
26oC
14oC
پنجشنبه
27oC
14oC
جمعه
31oC
18oC
شنبه
20oC
20oC

نقشه کلاله