آب و هوای کبودرآهنگ

شنبه
29 اردیبهشت
کبودرآهنگ
18 oC
6.55km/h
یکشنبه
23oC
10oC
دوشنبه
24oC
12oC
سه‌شنبه
22oC
12oC
چهارشنبه
24oC
11oC
پنج‌شنبه
25oC
13oC

نقشه کبودرآهنگ