درباره جویبار

جوی بزرگی که معمولاً از به هم پیوستن جوی‌های کوچک تشکیل می‌شود، جویبار یا نهر نام دارد. واژه جویبار هم‌چنین می‌تواند به کناره‌های یک جوی اشاره داشته باشد.

آب و هوای جویبار

سه‌شنبه
26 تیر
جویبار
25 oC
2.07km/h
چهارشنبه
32oC
23oC
پنج‌شنبه
32oC
24oC
جمعه
32oC
25oC
شنبه
33oC
23oC
یکشنبه
34oC
25oC

نقشه جویبار