درباره جویبار

جوی بزرگی که معمولاً از به هم پیوستن جوی‌های کوچک تشکیل می‌شود، جویبار یا نهر نام دارد. واژه جویبار هم‌چنین می‌تواند به کناره‌های یک جوی اشاره داشته باشد.

آب و هوای جویبار

دوشنبه
03 مهر
جویبار
27 oC
3.02km/h
سه‌شنبه
24oC
21oC
چهارشنبه
26oC
20oC
پنج‌شنبه
26oC
19oC
جمعه
27oC
19oC
شنبه
27oC
19oC

نقشه جویبار