درباره جویبار

جوی بزرگی که معمولاً از به هم پیوستن جوی‌های کوچک تشکیل می‌شود، جویبار یا نهر نام دارد. واژه جویبار هم‌چنین می‌تواند به کناره‌های یک جوی اشاره داشته باشد.

آب و هوای جویبار

شنبه
29 خرداد
جویبار
26 oC
3.3km/h
یکشنبه
33oC
24oC
دوشنبه
33oC
24oC
سه شنبه
33oC
24oC
چهارشنبه
34oC
24oC
پنجشنبه
27oC
25oC

نقشه جویبار