درباره جویبار

جوی بزرگی که معمولاً از به هم پیوستن جوی‌های کوچک تشکیل می‌شود، جویبار یا نهر نام دارد. واژه جویبار هم‌چنین می‌تواند به کناره‌های یک جوی اشاره داشته باشد.

آب و هوای جویبار

دوشنبه
29 شهریور
جویبار
21 oC
0.49km/h
دوشنبه
28oC
21oC
سه شنبه
28oC
22oC
چهارشنبه
28oC
21oC
پنجشنبه
28oC
22oC
جمعه
30oC
21oC

نقشه جویبار