درباره جویبار

جوی بزرگی که معمولاً از به هم پیوستن جوی‌های کوچک تشکیل می‌شود، جویبار یا نهر نام دارد. واژه جویبار هم‌چنین می‌تواند به کناره‌های یک جوی اشاره داشته باشد.

آب و هوای جویبار

جمعه
04 مهر
جویبار
26 oC
2.1km/h
شنبه
28oC
20oC
یکشنبه
28oC
21oC
دوشنبه
26oC
19oC
سه شنبه
25oC
18oC
چهارشنبه
25oC
17oC

نقشه جویبار