آب و هوای جواهرده

جمعه
10 آذر
جواهرده
6 oC
1.39km/h
شنبه
11oC
6oC
یکشنبه
12oC
7oC
دوشنبه
13oC
8oC
سه‌شنبه
12oC
5oC
چهارشنبه
3oC
3oC

نقشه جواهرده