آب و هوای جواهرده

سه‌شنبه
08 آذر
جواهرده
3 oC
1.03km/h
چهارشنبه
5oC
3oC
پنج‌شنبه
3oC
1oC
جمعه
2oC
1oC
شنبه
2oC
-3oC
یکشنبه
-3oC
-4oC

نقشه جواهرده