درباره هشترود

هَشْتْرودْ یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری شهرستان هشترود است مردمان هشترود به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند و شیعه مذهب هستند

آب و هوای هشترود

پنجشنبه
10 مهر
هشترود
18 oC
1.42km/h
جمعه
25oC
11oC
شنبه
26oC
12oC
یکشنبه
24oC
10oC
دوشنبه
19oC
10oC
سه شنبه
15oC
10oC

نقشه هشترود