آب و هوای حاجی اباد

پنجشنبه
09 بهمن
حاجی اباد
13 oC
1.03km/h
جمعه
23oC
9oC
شنبه
22oC
10oC
یکشنبه
21oC
9oC
دوشنبه
21oC
8oC
سه شنبه
21oC
8oC

نقشه حاجی اباد