آب و هوای حاجی اباد

پنجشنبه
01 مهر
حاجی اباد
31 oC
3.47km/h
جمعه
36oC
25oC
شنبه
37oC
26oC
یکشنبه
38oC
26oC
دوشنبه
38oC
25oC
سه شنبه
37oC
25oC

نقشه حاجی اباد