آب و هوای حاجی اباد

چهارشنبه
19 بهمن
حاجی اباد
14 oC
0.91km/h
پنج‌شنبه
17oC
12oC
جمعه
18oC
10oC
شنبه
21oC
11oC
یکشنبه
22oC
13oC
دوشنبه
15oC
15oC

نقشه حاجی اباد