درباره گوگد

گوگَد روستایی کوچک است در بخش مرکزی شهرستان گلپایگان استان اصفهان ایران.

آب و هوای گوگد

دوشنبه
07 مهر
گوگد
12 oC
0.47km/h
سه شنبه
22oC
9oC
چهارشنبه
25oC
7oC
پنجشنبه
25oC
10oC
جمعه
26oC
12oC

نقشه گوگد