درباره گوگد

گوگَد روستایی کوچک است در بخش مرکزی شهرستان گلپایگان استان اصفهان ایران.

آب و هوای گوگد

شنبه
22 مرداد
گوگد
22 oC
2.58km/h
یکشنبه
33oC
23oC
دوشنبه
35oC
24oC
سه شنبه
34oC
25oC
چهارشنبه
33oC
23oC
پنجشنبه
22oC
22oC

نقشه گوگد