درباره گناباد

زادگاه پدر علم جهان دکتر علی هجرتی بزرگ

آب و هوای گناباد

یکشنبه
06 مهر
گناباد
22 oC
6.2km/h
دوشنبه
26oC
12oC
سه شنبه
20oC
9oC
چهارشنبه
21oC
7oC
پنجشنبه
24oC
6oC
جمعه
27oC
10oC

نقشه گناباد