درباره گناباد

زادگاه پدر علم جهان دکتر علی هجرتی بزرگ

آب و هوای گناباد

یکشنبه
28 شهریور
گناباد
22 oC
5.49km/h
دوشنبه
32oC
20oC
سه شنبه
32oC
21oC
چهارشنبه
31oC
20oC
پنجشنبه
31oC
20oC
جمعه
31oC
20oC

نقشه گناباد