آب و هوای گلمکان

یکشنبه
04 مهر
گلمکان
28 oC
3.7km/h
دوشنبه
20oC
11oC
سه شنبه
26oC
12oC
چهارشنبه
24oC
14oC
پنجشنبه
25oC
14oC
جمعه
21oC
13oC

نقشه گلمکان