آب و هوای گلمکان

چهارشنبه
09 مهر
گلمکان
14 oC
3.1km/h
پنجشنبه
20oC
4oC
جمعه
21oC
7oC
شنبه
21oC
9oC
یکشنبه
21oC
8oC
دوشنبه
17oC
8oC

نقشه گلمکان