آب و هوای قلعه گنج

سه شنبه
01 مهر
قلعه گنج
39 oC
3.19km/h
چهارشنبه
39oC
25oC
پنجشنبه
38oC
24oC
جمعه
38oC
22oC
شنبه
40oC
23oC
یکشنبه
41oC
25oC

نقشه قلعه گنج