آب و هوای قلعه گنج

یکشنبه
04 مهر
قلعه گنج
40 oC
7.24km/h
دوشنبه
40oC
28oC
سه شنبه
41oC
28oC
چهارشنبه
41oC
28oC
پنجشنبه
41oC
29oC
جمعه
39oC
29oC

نقشه قلعه گنج