آب و هوای قلعه تل

دوشنبه
07 مهر
قلعه تل
22 oC
1.94km/h
سه شنبه
34oC
21oC
چهارشنبه
32oC
20oC
پنجشنبه
32oC
19oC
جمعه
33oC
20oC

نقشه قلعه تل