آب و هوای گلوگاه

جمعه
01 تیر
گلوگاه
24 oC
1.13km/h
شنبه
31oC
25oC
یکشنبه
30oC
24oC
دوشنبه
34oC
25oC
سه‌شنبه
32oC
26oC
چهارشنبه
26oC
26oC

نقشه گلوگاه