درباره گالیکش

گالیکِش شهری در بخش مرکزی شهرستان گالیکش استان گلستان ایران است. این شهر که روزگاری بخشی از مینودشت محسوب میشد بعد از جدایی از این شهرستان در بخش مرکزی شهرستان گالیکش در مسیر جاده ۲۲ قرار گرفته‌است. در اواخر حکومت احمد شاه قاجار چند خانوار از مردم روستای تاریخی فارسیان به محل فعلی گالیکش کوچ کرده و قریه کوچک گالی کش (گالیکش) را تاسیس کردند. پارک ملی گلستان در ۱۵ کیلومتری گالیکش و آبشار فارسیان ، لته نوروزعلی ، غار فرنگ از مکان‌های دیدنی آنست.

آب و هوای گالیکش

چهارشنبه
19 بهمن
گالیکش
9 oC
2.28km/h
پنج‌شنبه
7oC
4oC
جمعه
3oC
-0oC
شنبه
7oC
-1oC
یکشنبه
7oC
2oC
دوشنبه
3oC
3oC

نقشه گالیکش