درباره فیروزکوه

فیروزکوه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:فیروزکوه (تهران)، شهری در استان تهران شهرستان فیروزکوه، شهرستانی در استان تهران ایران فیروزکوه (غور)، مرکز ولایت غور افغانستان فیروزکوه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام جاده فیروزکوه، از تهران به مازندران فیروزکوه (رشته‌کوه)

آب و هوای فیروزکوه

سه شنبه
08 مهر
فیروزکوه
11 oC
6.29km/h
چهارشنبه
16oC
8oC
پنجشنبه
18oC
9oC
جمعه
21oC
11oC
شنبه
21oC
13oC
یکشنبه
18oC
13oC

نقشه فیروزکوه