درباره فیروزکوه

فیروزکوه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:فیروزکوه (تهران)، شهری در استان تهران شهرستان فیروزکوه، شهرستانی در استان تهران ایران فیروزکوه (غور)، مرکز ولایت غور افغانستان فیروزکوه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام جاده فیروزکوه، از تهران به مازندران فیروزکوه (رشته‌کوه)

آب و هوای فیروزکوه

جمعه
01 تیر
فیروزکوه
20 oC
3.65km/h
شنبه
24oC
14oC
یکشنبه
27oC
17oC
دوشنبه
29oC
19oC
سه‌شنبه
28oC
18oC
چهارشنبه
17oC
16oC

نقشه فیروزکوه