درباره فیروزکوه

فیروزکوه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:فیروزکوه (تهران)، شهری در استان تهران شهرستان فیروزکوه، شهرستانی در استان تهران ایران فیروزکوه (غور)، مرکز ولایت غور افغانستان فیروزکوه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام جاده فیروزکوه، از تهران به مازندران فیروزکوه (رشته‌کوه)

آب و هوای فیروزکوه

دوشنبه
29 شهریور
فیروزکوه
17 oC
0.87km/h
دوشنبه
26oC
16oC
سه شنبه
26oC
16oC
چهارشنبه
26oC
16oC
پنجشنبه
26oC
17oC
جمعه
27oC
17oC

نقشه فیروزکوه