درباره فیروزکوه

فیروزکوه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:فیروزکوه (تهران)، شهری در استان تهران شهرستان فیروزکوه، شهرستانی در استان تهران ایران فیروزکوه (غور)، مرکز ولایت غور افغانستان فیروزکوه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام جاده فیروزکوه، از تهران به مازندران فیروزکوه (رشته‌کوه)

آب و هوای فیروزکوه

شنبه
29 خرداد
فیروزکوه
20 oC
1.16km/h
یکشنبه
28oC
18oC
دوشنبه
28oC
17oC
سه شنبه
28oC
17oC
چهارشنبه
29oC
17oC
پنجشنبه
21oC
19oC

نقشه فیروزکوه