درباره فیروزکوه

فیروزکوه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:فیروزکوه (تهران)، شهری در استان تهران شهرستان فیروزکوه، شهرستانی در استان تهران ایران فیروزکوه (غور)، مرکز ولایت غور افغانستان فیروزکوه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام جاده فیروزکوه، از تهران به مازندران فیروزکوه (رشته‌کوه)

آب و هوای فیروزکوه

یکشنبه
02 مهر
فیروزکوه
19 oC
0.18km/h
دوشنبه
22oC
12oC
سه‌شنبه
21oC
12oC
چهارشنبه
20oC
12oC
پنج‌شنبه
19oC
10oC
جمعه
15oC
10oC

نقشه فیروزکوه