آب و هوای فریدون شهر

جمعه
19 خرداد
فریدون شهر
15 oC
1.71km/h
شنبه
25oC
12oC
یکشنبه
24oC
13oC
دوشنبه
26oC
14oC
سه‌شنبه
27oC
13oC
چهارشنبه
27oC
15oC

نقشه فریدون شهر