درباره دیواندره

شهر دیواندره مرکز شهرستان دیواندره در استان کردستان در غرب ایران است.

آب و هوای دیواندره

شنبه
05 مهر
دیواندره
8 oC
0.92km/h
یکشنبه
26oC
8oC
دوشنبه
24oC
7oC
سه شنبه
22oC
4oC
چهارشنبه
25oC
4oC

نقشه دیواندره