درباره دهلران

دهلران ( دیلرو) دومین شهر استان ایلام از نظر جمعیت می‌باشد. که بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را در استان داراست.

آب و هوای دهلران

یکشنبه
06 مهر
دهلران
31 oC
4.23km/h
دوشنبه
41oC
28oC
سه شنبه
39oC
28oC
چهارشنبه
38oC
27oC
پنجشنبه
37oC
27oC
جمعه
37oC
25oC

نقشه دهلران