درباره دهلران

دهلران ( دیلرو) دومین شهر استان ایلام از نظر جمعیت می‌باشد. که بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را در استان داراست.

آب و هوای دهلران

یکشنبه
31 تیر
دهلران
35 oC
5.12km/h
دوشنبه
46oC
35oC
سه‌شنبه
46oC
36oC
چهارشنبه
47oC
37oC
پنج‌شنبه
45oC
36oC
جمعه
37oC
37oC

نقشه دهلران