درباره دهلران

دهلران ( دیلرو) دومین شهر استان ایلام از نظر جمعیت می‌باشد. که بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را در استان داراست.

آب و هوای دهلران

چهارشنبه
19 بهمن
دهلران
10 oC
1.1km/h
پنج‌شنبه
12oC
7oC
جمعه
13oC
7oC
شنبه
17oC
9oC
یکشنبه
16oC
12oC
دوشنبه
11oC
11oC

نقشه دهلران