آب و هوای دشتک

سه‌شنبه
08 آذر
دشتک
10 oC
1.06km/h
چهارشنبه
14oC
7oC
پنج‌شنبه
12oC
6oC
جمعه
12oC
4oC
شنبه
11oC
3oC
یکشنبه
9oC
2oC

نقشه دشتک