آب و هوای دشتک

یکشنبه
03 تیر
دشتک
34 oC
2.72km/h
دوشنبه
33oC
21oC
سه‌شنبه
31oC
20oC
چهارشنبه
31oC
19oC
پنج‌شنبه
33oC
21oC
جمعه
34oC
22oC

نقشه دشتک