آب و هوای دره شهر

شنبه
12 آذر
دره شهر
14 oC
1.11km/h
شنبه
18oC
13oC
یکشنبه
18oC
12oC
دوشنبه
17oC
12oC
سه‌شنبه
17oC
10oC
چهارشنبه
17oC
13oC

نقشه دره شهر