آب و هوای بوئین زهرا

یکشنبه
06 مهر
بوئین زهرا
16 oC
6.7km/h
دوشنبه
22oC
12oC
سه شنبه
21oC
11oC
چهارشنبه
22oC
12oC
پنجشنبه
26oC
15oC
جمعه
29oC
18oC

نقشه بوئین زهرا